محدوده تحت پوشش

توجه : در تمامی کارت های بانکی  تا سقف روزانه 100 هزار تومان نیاز به رمز دوم پویا نیست و میتوانید از رمز دوم ثابت خود استفاده کنید.

1/5 (1 نظر)